Menu Close

Waardering voor onze ouderen

Het bestuur van de Vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer heeft waardering voor onze ouderen hoog in het vaandel zitten. Deze ouderen zijn bijvoorbeeld vanuit verschillende perspectieven onmisbaar geweest voor de totstandkoming van onze zeer geliefde Mandir. Wij zijn blij dat tot op heden deze ouderen een prominente rol in onze Mandir vervullen. Het bestuur van de Mandir voelt zich vereerd dat zij op 14 november 2021, de dag van Dev Uthani Ekadashi, de heer en mevouw Soekhoe hebben kunnen eren door hen een oorkonde en de status van Ere-lid van de Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer toe te kennen. Dit als teken van waardering en dank voor hun jarenlange belangeloze inzet aan de totstandkoming en tot op heden blijvende bijdrage aan onze zo geliefde Mandir. Op deze dag is de puja[1] mooi verlopen en bij de pravachan[2] is uitgebreid stilgestaan bij de verering van de heer en mevrouw Soekhoe. Hierna volgde het officiële gedeelte van de uitreiking. De heer en mevrouw Soekhoe zijn van nature heel bescheiden maar het bestuur heeft het enorm gewaardeerd dat zij de erkenning hebben aanvaard. Het echtpaar heeft hun dank uitgesproken richting de gehele gemeenschap. De heer Soekhoe heeft de voorzittershamer die hem heeft geholpen tijdens zijn voorzitterschap overgedragen aan de huidige voorzitter en hem veel succes en wijsheid toegewenst. Na afloop van deze bijzondere dag zijn alle aanwezigen nog verrast met een heerlijke warme maaltijd om mee te nemen naar huis. Het bestuur is dankbaar dat deze dag met een gedenkwaardige blijk van waardering voor het echtpaar Soekhoe, voorspoedig is verlopen.

Reeds in 1978 zijn de eerste stappen voor totstandkoming van de vereniging gezet, toen de heer en mevrouw Soekhoe een 8-daagse Jagye[3] hebben gehouden. Met vergunning van de Gemeente Zoetermeer werd een tent opgezet in hun achtertuin. De opkomst was groot en mede dankzij het grote succes van de Jagye is besloten een organisatie op te richten in Zoetermeer voor sociaal-cultureel en religieuze activiteiten. De heer Sewdath en mevrouw Mona Soekhoe namen de religieuze activiteit voor hun rekening. Zo werd iedere maand een mandir dienst gehouden en ook andere religie gerelateerde hoogtijdagen kregen aandacht.

In december 1989 werd de vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer opgericht. Naast houden van religieuze diensten was het hoofddoel het realiseren van een eigen Mandir in Zoetermeer. Vanuit het hele land zijn, mede door de lobby van de heer en mevrouw Soekhoe, schenkingen gedaan hiervoor. Met als resultaat dat in 2015 een bestaand gebouw is opgekocht door de vereniging en deze is omgebouwd tot onze zeer geliefde Shri Laxmi Narayan Mandir. Dit neemt niet weg dat de Mandir klaar is. Met de hulp van de vele vrijwilligers en donateurs maakt ook het huidige bestuur de nodige stappen om de Mandir verder te verbouwen en moderniseren zodat naast de ouderen, ook de komende generaties onze Sanatan Dharm[4] kunnen blijven beoefenen en een waardevolle plek kunnen geven in hun leven.

[1] Ritueel in het hindoeïsme
[2] Mondeling delen van de religieuze geschriften
[3] Verering van de goden middels ritueel met vuuroffers waarbij mantra’s worden gereciteerd
[4] Eeuwige levenswijze

Website: sanatandharmzoetermeer.nl

Spread the love