Menu Close

Doel

Hindoe Raad Nederland heeft als doel:

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor de Nederlandse Rijksoverheid en andere binnenlandse en buitenlandse instanties, daar waar het gaat om:
  • Vraagstukken die betrekking hebben op Hindoes in Nederland;
  • Ontwikkelingen in binnen- en buitenland die van belang zijn voor de Hindoes in Nederland;
  • Het treffen van landelijke, provinciale, regionale en plaatselijke voorzieningen voor Hindoes in Nederland.
 • Het in stand houden en creëren van voorzieningen voor de in Nerland woonachtige Hindoes;
 • Het bevorderen van een positief welzijnsklimaat voor de Hindoe-gemeenschap in Nederland;
 • Het bevorderen van integratie en maatschappelijke participatie van de Hindoes in Nederland;
 • Het bevorderen van mogelijkheden tot religieuze en geestelijke ontplooiing van de in Nederland woonachtige Hindoes;
 • Het geven van voorlichting over waarden, normen en de wijze waarop deze binnen het Hindoeïsme zijn gestructureerd.