Menu Close

Over ons

De Hindoe Raad Nederland is de hoogste vertegenwoordigende organisatie van Hindoes in Nederland. Een vooruitziend bestuur geëquipeerd met modern bestuurlijk en organisatorisch vermogen en gefundeerd op spirituele bouwstenen is daarbij sturend. Zij vertegenwoordigt Hindoes bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Hindoe Raad Nederland is door de overheid erkend als gesprekspartner voor alle zaken die de Hindoes in Nederland betreffen.

De Hindoe Raad is opgericht door de volgende landelijke koepelorganisaties van Hindoes in Nederland, te weten:
Stichting Federatie Arya Samadj Nederland (FAS-NED)
Stichting Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisaties Nederland ISKCON, (FSVO ISKCON)
Stichting Karmavadische Federatie Hindoe Virat Sabha (K.F.H.V.S.)
Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Mahasabha Nederland (KSD)
Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha (S.S.S.D.S.)
Stichting Shri Sanatan Dharma Maha Sabha Nederland (S.S.D.M.N.)
Stichting Widwad Parisadh Sanatan Dharm Nederland (W.P.N.)
Vereniging Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland (F.S.S.D.N.)
Vereniging Sanatan Hindoe Parishad Nederland (S.H.P.N.)