Menu Close

Vrij Universiteit Amsterdam

NEDERLANDS

Hindoe Raad Nederland zet zich in voor de verspreiding van Hindoe wijsheid ten bate van de samenleving. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid is de raad trots op de samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, in het bijzonder in relatie tot de leerstoel Hindoe Spiritualiteit en Samenleving aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Academische Programma’s

Onderzoek

De leerstoel draagt met haar onderzoek bij aan conceptualisering van hindoe specifieke concepten uit diverse hindoe tradities en toepassingen ten behoeve van de Nederlandse hindoe samenleving als ook de internationale samenleving die geïnteresseerd is in de universele boodschap van integrativiteit en hindoe spiritualiteit. Zie meer informatie: Inaugurele rede van prof.dr. Sharda S. Nandram

https://research.vu.nl/en/publications/integrative-spirituality-in-the-fourth-industrial-revolution-from
of
https://av-media.vu.nl/mediasite/Play/7bbd47812b854e1db90166cc60d83ece1d

Mogelijkheid tot promotie onderzoek als externe PhD kandidaat; https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-religion-and-theology/more-about/graduate-school-of-religion-and-theology.  Per 1 februari 2021 zijn drie kandidaten van start gedaan als externe promotie kandidaten.

Spirituele organisations zijn welkom voor gesponsorde wetenschappelijke onderzoekssamenwerking over specifieke kennisaspecten uit hun tradities.

Naast de post-masters programma voor Geestelijke Verzorging worden ook Pandits en geestelijk verzorgers uitgenodigd om met de leerstoel samen te werken op het gebied van cursussen en wetenschappelijke onderzoekssamenwerking.

Professionals, in het bijzonder ondernemers, zijn welkom om met de leerstoel in contact te treden voor op maat gemaakte trainingen en adviesopdrachten gebaseerd op Hindoe spirituele wijsheid.

ENGLISH

Hindu Council Netherlands is committed to disseminate Hindu  wisdom for the benefit of the society. As part of this commitment, the council takes pride in its association with the Vrije Universiteit Amsterdam especially through the Chair, Hindu Spirituality and Society at the Vrije Universiteit Amsterdam.

Academic Programs

Research

The chair contributes with its research on concepts from various Hindu traditions and applications for the benefit of the Dutch Hindu society as well as the international society interested in the universal message of integrativeness in Hindu spirituality. See more information: Inaugural address by Prof. Dr. Sharda S. Nandram

https://research.vu.nl/en/publications/integrative-spirituality-in-the-fourth-industrial-revolution-from
or
https://av-media.vu.nl/mediasite/Play/7bbd47812b854e1db90166cc60d83ece1d

Opportunity for PhD research as an external PhD candidate. https://frt.vu.nl/en/research/graduate-school/index.aspx As of February 1, 2021, three candidates have started as external PhD candidates.

Spiritual institutions are welcome for sponsored scientific research collaboration on specific knowledge aspects from their traditions.

Besides the Integrative Spiritual Care program, Pandits and spiritual care counsellors are also invited to collaborate with the chair on courses and scholarly research collaboration.

Professionals, especially entrepreneurs, are welcome to engage with the chair for customised training and consulting engagements based on Hindu spiritual wisdom.

Useful Links:

 1. OM RISE Magazine zowel in het Engels als Nederlands http://magazine.omrise.org

News and Events:

 1. http://www.frt.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/jul-sep/190708-sharda-nandram-hoogleraar-hindoe-spiritualiteit-en-samenleving-aan-de-vu.aspx
 2. https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2019/okt-dec/21nov_profdr-ss-nandram.aspx
 3. https://www.trouw.nl/religie-filosofie/reincarnatie-zie-het-als-een-mindset-niet-als-een-religieus-idee~b415c63e/
 4. https://www.trouw.nl/religie-filosofie/hindoes-ongelukkig-met-respectloze-christelijke-gebedscampagne~b755c0d7b/
 5. https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/sharda-nandram-hoogleraar-hindoe-spiritualiteit-vu/ )
 6. https://vumagazine.nl/de-behoefte-aan-spiritualiteit-zal-sterk-toenemen.
 7. https://dekanttekening.nl/interview/spiritualiteit-geeft-ons-de-ruimte-om-ons-open-te-stellen-voor-de-realiteit/
 8. https://www.waterkant.net/suriname/2019/11/12/sharda-nandram-een-van-de-weinige-vrouwelijke-professoren-van-surinaamse-afkomst/?cn-reloaded=1
 9. https://www.srherald.com/suriname/2019/11/11/sharda-nandram-benoemd-tot-hoogleraar-vrije-universiteit-amsterdam/
 10. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/55683
 11. https://www.hindorama.com/interview-met-prof-dr-sharda-nandram/
 12. https://www.lallarookh.nl/sharda-nandram-hoogleraar-hindoe-spiritualiteit-en-samenleving-aan-de-vu/
 13. https://www.nyenrode.nl/en/news
 14. https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/sharda-nandram-hoogleraar-hindoe-spiritualiteit-vu/
 15. https://parbode.com/de-roeping-van-sharda-nandram-parbode-sneak-peek/
 16. Persoonlijk interview voor Yoga Magazine September nummer 2020 https://www.yogaonline.nl/blog/sharda-nandram-spiritualiteit-is-niet-iets-voor-na-het-werk/
 17. Interview voor &C tijdschrift over spiritualiteit November nummer 2020 https://www.bol.com/nl/p/c-magazine-december-2020/9300000018817630/?bltgh=tHdMaU2LTFgKLyn94exNkw.2_18.19.ProductTitle
 18. Interview voor Filosofie Magazine over meditatie december 2020 https://www.filosofie.nl/als-meditatie-mainstream-wordt/
 19. https://soundcloud.com/user-583270156/podcast-over-vrouwen-religie-en-wetenschap
 20. Interview voor Brandpuntplus: https://www.npo3.nl/brandpuntplus/spiritueel-trend-jongeren
 21. VU appoints Puneet Bindlish as assistant professor of Hindu Spirituality ( http://www.frt.vu.nl/en/news-agenda/news-archive/2021/apr-jun/210406-vu-appoints-puneet-bindlish-as-assistant-professor-of-hindu-spirituality.aspx )

Contact:
prof. dr. Sharda Nandram
s.s..nandram@vu.nl