Menu Close

Defensie

De Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

De Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging werd opgericht op 5 maart 2003 en is een onderdeel van de diensten Geestelijke Verzorging bij het ministerie van Defensie.

Hindoe geestelijk verzorgers (krijgsmachtpandits) dragen bij aan het geestelijk welbevinden van militairen, overig defensiepersoneel, veteranen en het thuisfront, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.

Beginselen en Uitgangspunten

De Dienst Hindoe GV verleent geestelijke verzorging ( hulp en bijstand) aan de Hindoe militair en zijn relaties vanuit de Hindoeïstische uitgangspunten zoals die vervat zijn in de talrijke heilige Hindoe Geschriften.

De krijgsmachtpandit (Hindoe geestelijk verzorger) oefent haar ambt uit op basis van de uitgangspunten van het Hindoeïsme zoals o.a. trouw en gehoorzaamheid, vrede en gerechtigheid (waarheidsliefde), wederzijds respect en solidariteit, geweldloosheid, compassie, het beteugelen van de zinnen (zelfbeheersing en discipline) etc..
De krijgsmachtpandit is actief verbonden aan de Hindoe religieuze gemeenschap en biedt op een professionele wijze advies en voorlichting inzake de ethische en levensbeschouwelijke kwesties. 
Ook begeleidt de krijgsmachtpandit de Hindoe militair oa. in gevallen waarbij er sprake is van een (gewetens)conflict tussen de opvattingen over de normen en waarden van de Hindoe militair en die van de krijgsmacht.

Uitgaande van één van de hoofdbeginselen van het Hindoeïsme, namelijk  “Vasudhaiva kutumbakam, DE HELE WERELD IS ÉÉN FAMILIE”, is de Hindoe geestelijke verzorging voor een ieder beschikbaar, ongeacht afkomst, religie of levensbeschouwing en ras.

Bij het bieden van de zorg, wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van de typische Vedische zorgelementen, zoals Yoga en Meditatie, Ayurveda, Vedische Astrologie, Mantra-recitatie, Gebed en Rituelen.

De kerntaken van de Dienst Hindoe GV:

  • individuele begeleiding en contact
  • groepsbijeenkomsten ter zake bezinning en /of voorlichting
  • advies aan de diensten o.a. voedingsvoorschriften en feestdagen
  • bijdrage leveren voor optimalisering van het management en beleid
  • samenwerking en communicatie
  • meedenken over morele ethische kwesties in de krijgsmacht
  • beschikbaarheid tijdens oefeningen en uitzendingen
  • knelpuntsignalering en advisering 

Yoga & Meditatie bij de Krijgsmacht

Vanuit het inzicht en overtuiging van de hoofdkrijgsmachtpandit Kol. H.D. Djwalapersad, dat yoga universeel toepasbaar is en dus ook van meerwaarde kan zijn binnen de krijgsmacht, werd in 2004 al een eerste yogaworkshop gegeven. In de jaren daarna volgden er nog meer.

Na zijn indiensttreding in 2010, begon de krijgsmachtpandit maj. K. Bisseswar naast zijn regulier werk als gvér, ook wekelijks yoga inlooplessen te geven op diverse kazernes. Via de jaarlijks workshops en de inlooplessen kwamen we in contact met een aantal collega’s (militairen en burgers) die al yogadocent waren. Onder de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging is zo in 2016 het Yoga Netwerk Defensie (YND) ontstaan, bestaande uit 8 kernteam leden (yogadocenten).

Om yoga algemeengoed te laten worden binnen Defensie hadden we meer yogadocenten nodig. Via een overeenkomst met De Nieuwe Yoga school in Amsterdam begonnen we in 2016 met een interne Vinyasa yogadocent opleiding. Zo hebben we tot nu toe binnen defensie jaarlijks 35 tot 40 defensiemedewerkers (burgers en militairen) opgeleid tot yogadocent die op diverse kazernes wekelijks inlooplessen geven.
Het YND is inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 130 defensiemedewerkers die intern zijn opgeleid als yogadocent of zijn yogadocent in opleiding of zijn op een andere wijze betrokken bij het netwerk.
Inmiddels is het aanbod van inloop yogalessen tot ruim 30 defensielocaties aanzienlijk toegenomen. Ook worden er in het kader van bv. sportdagen, open dagen, teambuilding en andere evenementen jaarlijks vele workshops gegeven.  In de officiersopleiding op de Koninklijke Militaire Academie in Breda zijn een aantal yogalessen al standaard ingebed in de opleiding.

Met het beleid Duurzaam Inzetbaar Defensie (DID) beoogt Defensie invulling te geven aan de duurzame inzetbaarheid van defensiemedewerkers, onder meer door de gezondheid van medewerkers te bevorderen door het aanbieden van gezonde voeding, alsook sport en zingeving te faciliteren.
Met yoga wordt invulling gegeven aan de DID-onderdelen ‘gezond, vitaal en weerbaarheid’ en ‘zingeving en het werkplezier’.
Defensiemedewerkers die voldoende beweging krijgen hebben meer energie, vertonen minder verzuim en zijn weerbaarder. Weerbaarheid heeft een fysieke en een mentale vorm, en het vergroten daarvan draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van defensiemedewerkers. Yoga draagt hieraan bij.
Het YND is in januari 2021 ondergebracht onder Defensie Gezondheid Organisatie, Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGO/DGI).

Zorg aan door Nederland erkende veteranen in Suriname

De hoofdkrijgsmachtpandit is in Nederland de vertegenwoordiger van de Federatie van oudstrijders en ex-militairen (de organisatie van de veteranen in Suriname).
Hij heeft nauw contact met deze groep “2e wereldoorlog veteranen” en probeert waar nodig de belangen van deze bijna vergeten groep te behartigen.

Vieringen

Holi en Diwali zijn twee jaarlijkse vie­ringen van onze dienst. Deze vieren we op de Frederikkazerne in Den Haag. We no­digen vele Defensie collega’s uit om deze feesten met ons mee te vieren. Je krijgt zo een hele verscheidenheid aan militairen en burgers die op zo’n vie­ring komen. Het zijn onze bij­zondere vieringen in het jaar waar meer dan 100 mensen aan meedoen.

We hebben dan een middagprogramma waarbij mensen binnenkomen, zich aan­melden en ontvangen worden met een hapje en een drankje. Dan is er nog een stukje voorlichting over wat Holi of Diwali inhoudt, dan volgt er nog een cultureel programma met zang en dans. Aan het eind bieden we iedereen een vegetari­sche maaltijd aan en dan kun je napraten en contact maken met de andere bezoe­kers. Je ziet oude en nieuwe gezichten en legt contact met nieuwe militairen en andere collega’s en versterkt zo de band met de militairen die je al kende.

Zo wordt de hindoemilitair door onze dienst in staat gesteld om de eigen re­ligie en cultuur binnen de kazernemuren te vieren en worden alle andere aanwezi­gen van zo’n viering in staat gesteld om kennis te maken met de Hindoe religie en cultuur.

Bezinningsreis

We gaan ook bijna elk jaar met o.a. een groep hindoemilitairen op bezinnings­reis, b.v. naar Engeland. We hebben dan gespreksmomenten met de militairen, doen aan yoga sessies, bezoeken man­dirs en gaan tevens op bezoek bij Nepa­lese Gurkha militairen in dienst van de Britse Krijgsmacht. Op deze manier is  uit­wisseling van kennis en ervaring met pandits van de militairen van de Britse Krijgsmacht.

Internationale contacten

De dienst onderhoudt contacten met pandits van vooral Engeland, India en Suriname. Er is regelmatig uitwisseling van kennis en ervaring geweest tussen de pandits.