Menu Close

Organisaties / Stichtingen

Organisaties / Stichtingen overzicht van heel Nederland.

Mocht u een Organisaties / Stichtingen kennen die in dit overzicht ontbreekt of waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, dan kunt u een mail sturen naar info@hindoeraad.org.

Amrit Vani
AmritVani heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu Dharm en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. AmritVani tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu Dharm, teneinde betere en nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.
Website: www.amritvani.nl

Mijn Hindoeïsme
Mijn Hindoeïsme is een platform waar wij samen met jou een plek willen bouwen om informatie over het hindoeïsme met elkaar te delen. Het is ontstaan uit een groep jongeren die elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk doel: het voortbestaan van het hindoeïsme in Nederland behouden. En niet alleen het hindoeïsme zoals een stroming het aanhangt, maar een netwerk van verschillende stromingen. Want wij geloven dat saamhorigheid de basis is voor het behoudt van hindoeïsme.
Website: www.mijnhindoeisme.nl

SOHAM
De organisatie behartigt de belangen van hindoes door zich uit te spreken over demonisering en geweld tegen hindoes, misconcepties aan te pakken door uitleg te verschaffen en de hindoe gemeenschap sterk en mondig te maken door onderwerpen die normaal niet besproken worden bespreekbaar te maken. Op deze manier geeft SOHAM de hindoegemeenschap een stem.
Website: https://sohamnederland.nl

Stichting Abhay Charan
De leringen van A.C. Bhaktivedānta Śrīla Prabhupāda en de grote leermeesters (achāryas) van de Gauḍīya Vaisnava Sampradāya vormen de basis voor stichting Abhay Charan. Een  Krishna-bewuste levenswijze is daarom een integraal onderdeel van de missie van de stichting. De nadruk ligt echter op de specifieke ‘boil the milk’ instructie van Śrīla Prabhupāda, waarin hij zijn volgelingen aanraad te investeren in de ontwikkeling van bestaande praktiserende leden van de gemeenschap.
Website: Abhaycharan.nl