Menu Close

Hindoevormingsonderwijs

Alle kinderen hebben van nature levensvragen, die samenhangen met hun identiteit of bewustzijn. Als dit bewustzijn slecht of onvoldoende is ontwikkeld worden ze onzeker, angstig en gespannen, met als gevolg een negatief zelfbeeld. Hindoevormingsonderwijs helpt leerlingen hun identiteit te versterken zodat ze positiever in het leven gaan staan en niet gauw verstoord raken. Daardoor wordt verbinding maken met anderen en wederzijds respect gemakkelijker en wordt samenleven in een pluriforme maatschappij plezierig en uitdagend.

Lesinhoud
De lessen zijn gebaseerd op de drie-trapsgewijze leerlijnen:

  • Wie ben ik, wie is God, wat is mijn relatie met Hem (de fase van het begrijpen)
  • Hoe leef ik wat ik begrijp oftewel hoe leef ik volgens de geschriften, volgens Dharma (de fase van het toepassen van het geleerde in het dagelijks leven)
  • Welk doel wil ik hiermee bereiken (de fase van het verwezenlijken van het einddoel)

Leerlingen krijgen kennis over Hindoeïsme in het algemeen: de filosofie, de Indiase cultuur, rituelen, diverse stromingen, feestdagen, etc. Daarnaast krijgen ze kennis over de vijf belangrijke thema’s : de Levende wezens, God, de Natuur, de Tijd en Karma (“wat gij zaait, zult gij oogsten”, oftewel “wie goed doet, goed ontmoet”), maar ook over kernwaarden als liefde, verdraagzaamheid, respect, vergevingsgezind, dankbaarheid, nederigheid etc..
De lessen worden gegeven in twee vormen : klassiek (dus alleen een vakleerkracht hindoevormingsonderwijs) of in de vorm van een caroussel (naast een hindoe vakleerkracht vertellen ook leerkrachten uit andere denominaties tijdens de les over hetzelfde thema).

Naast het opdoen van kennis over het Hindoeisme biedt Hindoevormingsonderwijs ook kinderyoga aan, een meer praktische manier van identiteitsontwikkeling. Hierbij wordt het bewustzijn over “wie ben ik, wat is de zingeving in mijn leven, doe ik er toe” versterkt op een innerlijke manier, op het niveau van voelen en ervaren. Kinderyoga is in de basis hetzelfde als yoga voor volwassenen: fysieke oefeningen om het lichaam soepel en sterk te houden en ademhalingsoefeningen om rustiger te worden. Kinderyoga is vooral een combinatie van yoga en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van spelletjes, verhaaltjes, liedjes, etc. en waarbij het plezier voorop staat.
De Kidsyoga lessen zijn afhankelijk van de mate waarin scholen dat kunnen organiseren en faciliteren.

Hulpmiddelen die docenten aanreiken

  • Het verbinden van het bewustzijn met het innerlijke, een hogere bewustzijn;
  • Het brengen van vrijheid en rust in de geest zodat de geest ophoudt met het constante gepieker;
  • Werken met spelletjes, praktische oefeningen, presentaties, illustraties (bv nabootsen van een gebedsdienst) waardoor waardevolle kennis op een levendige en leuke manier wordt overgebracht.

Nieuwsbrief
Om de 4 maanden verschijnt een Nieuwsbrief, de eerste eind Januari 2023.
Interesse voor de Nieuwsbrief of anderszins vragen over het voorgaande?
Stuur een email naar de directrice Hindoevormingsonderwijs Nederland ,
Mw. Gisela Mohanlal (gisela.mohanlal@gmail.com of bel haar (06 16 287239)