Menu Close

Hindoevormingsonderwijs

Kinderen hebben van nature levensvragen, die samenhangen met hun identiteit of bewustzijn. Hindoeïstisch vormingsonderwijs biedt leerlingen handvatten om de eigen identiteit te versterken en een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben dit nodig. Ze leven met veel onzekerheden, angst en stress in een maatschappij die hoge eisen stelt.

Versterking van de eigen identiteit van de leerlingen stelt hen in staat zichzelf positief te labelen, bruggen te slaan naar anderen. Zij kunnen hierdoor bijdragen aan een duurzame, gezonde pluriforme samenleving, gebaseerd op liefde en respect voor elkaar.

Lesinhoud

De lesinhoud is gebaseerd op de volgende leerlijnen:

  • wie ben ik, wie is God, wat is mijn relatie met Hem (de fase van het begrijpen);
  • hoe pas ik dat toe in mijn dagelijkse leven (de fase van ‘het leven’ van wat je begrijpt);
  • welk einddoel wil ik bereiken (realiseren van het einddoel).

Met verschillende werkvormen gaan de leerlingen aan de slag met de lesinhoud. Dit gebeurt onder andere door de meer filosofische kant van het Hindoeïsme uit te werken (de filosofie, stromingen, cultuur, goden, rituelen, etc.). En ook door stil te staan bij kernthema’s uit de geschriften en de kernwaarden als vriendschap, liefde, verdraagzaamheid, respect en dankbaarheid. Daarnaast is ook yoga een praktisch instrument om de identiteit van de leerlingen te versterken. Leerlingen raken hierdoor veel meer in balans.

De vakleerkrachten werken op een inspirerende en enthousiaste manier, waardoor de leerlingen veel plezier ervaren in de lessen, in zichzelf en in het samenwerken/samenleven met anderen.

Interesse?

Spreekt dit onderwijs je aan en wil je meer informatie? Neem dan contact op met de directeur hindoeïstisch vormingsonderwijs, Gisela Mohanlal (g.mohanlal@hindoeraad.org, tel. 06-16287239).

Nieuwsbrief

Om de 4 maanden verschijnt een Nieuwsbrief, de eerste eind januari 2023. Interesse inde Nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar g.mohanlal@hindoeraad.org. Je kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken op onze website Hindoevormingsonderwijs.nl onder het kopje ‘Contact’.