Menu Close

Burgemeester Bezuijen bezoekt Shri Laxmi Narayan Mandir

Op 12 november 2021 is het bestuur van de Vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer (verder: vereniging) vereerd met een bezoek van de burgemeester van Zoetermeer, Edelachtbare heer Bezuijen, aan onze zeer geliefde Shri Laxmi Narayan Mandir[1] (verder: Mandir). Dit bezoek is vooraf aangekondigd vanuit het Gemeentebestuur, met als hoofddoel een kennismaking met het bestuur van de vereniging.

De burgemeester is op deze bijzondere dag door het bestuur ontvangen met een welkomstceremonie volgens de Hindoe-ritus. Hierbij zijn mantra’s[2] gereciteerd door de pandits[3] en heeft onze beheerder de burgemeester een mala[4] van verse bloemen omgedaan. Na het nuttigen van een warme drank en een stuk bojo[5], heeft de voorzitter nogmaals een ieder welkom geheten en de agenda voor het bezoek besproken.

Om elkaar beter te leren kennen is aangevangen met een voorstelronde. Dit was zeer geslaagd omdat op deze wijze een korte inkijk werd gegeven in het leven van alle aanwezigen. De bestuursleden zijn hierbij ook kort ingegaan op hun beweegredenen om deel te nemen aan het bestuur van de vereniging. Vervolgens is de beheerder kort ingegaan op zijn vrijwilligerswerk en voldoening die het hem geeft. De secretaris heeft hierna het woord genomen om te vertellen over de geschiedenis van de Mandir en aan te geven dat deze staat voor vredelievendheid, harmonie en spirituele ontwikkeling. Hierbij is benadrukt dat iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, maar dat het wel van belang is dat de normen en waarden worden gerespecteerd. De penningmeester is ingegaan op het feit dat het bestuur qua samenstelling geen vertegenwoordiging is van de meeste leden. Het merendeel van de leden bestaat namelijk uit de oudere generatie. Desondanks is het streven van het bestuur om alle generaties in onze geliefde Mandir te verwelkomen.

Hierna zijn de overige bestuursleden ingegaan op de activiteiten die de Mandir ontplooit, zoals de religieuze diensten op de dinsdagen en op hoogtijdagen. Er is aangegeven dat de focus ligt op de toegevoegde waarde van het Dharmisch gebeuren en de samenhorigheid binnen de gemeenschap. Zo worden ook Hindi lessen en Ramayan[6] bijeenkomsten gehouden om in die toegevoegde waarde te kunnen faciliteren. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Zij helpen bij het organiseren van de activiteiten, het schoon en behaaglijk houden van de Mandir, het verzorgen van een hapje en een drankje tijdens bijeenkomsten en zij maken ook  tijd voor een praatje etc. Zo hebben zij op hun eigen manier aandacht voor de oudere generatie en zijn zij dienstbaar aan de medemens in hun religieuze ontwikkeling.

Het bestuur heeft nadrukkelijk het verzoek gedaan aan de burgemeester om de Mandir een volgende keer tijdens een dienst te bezoeken om zo kennis te kunnen maken met de gemeenschap en zelf de toegevoegde waarde van de Mandir voor onze gemeenschap te kunnen ervaren. De burgemeester heeft hiermee ingestemd. De burgemeester heeft het bezoek afgesloten door zijn dank uit te spreken voor de kennismaking en de inkijk die het bestuur hem heeft gegeven in onze Mandir. Hij was blij verrast door de vele inzichten die hij heeft mogen opdoen. Als dank heeft de voorzitter de burgemeester een sjaal en Bhagvad Gita[7] overhandigd.

Al met al kan het bestuur spreken van een zeer geslaagde ontmoeting met de burgemeester van Zoetermeer. Deze zal zeker tot een mooi vervolg leiden.

[1] Gebedshuis volgens de hindoe-ritus
[2] Krachtige spreuk
[3] Persoon die intensief bezig is met het uitdragen van het hindoeïsme
[4] Krans
[5] Surinaamse lekkernij gemaakt van cassave en cocos
[6] Epos uit India, belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme
[7] Epos uit India, belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme

Website: sanatandharmzoetermeer.nl

Spread the love