Het Centrum voor Vormingsonderwijs wordt door OCW gezien als de partij die jaarlijks de instellingssubsidie van circa € 14 miljoen voor het vormingsonderwijs ontvangt en daarmee het geven en verzorgen van godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs faciliteert. Die facilitering richt zich vooral op het invulling geven aan een aantal gezamenlijke taken van de denominaties die het vormingsonderwijs verzorgen en het zorgen voor adequate ondersteuning en bedrijfsvoering richting de verschillende denominaties en het ministerie van OCW.

Vacature: https://www.vormingsonderwijs.nl/vacature/directeur-bestuurder/ of https://wesselopublicvalue.nl/vacature/directeur-bestuurder-2022-00105/