Menu Close

Shubh Diwali

Het diwali festival wordt sinds onheuglijke tijden door miljoenen mensen om diverse redenen gevierd. Het aansteken van dia’s (lampen) is echter onlosmakelijk verbonden aan het diwali feest. Het symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, het licht op de duisternis, wijsheid op onwetendheid en de waarheid op onwaarheid. Deze betekenis stamt uit de tijd van Heer Ram. Heer Ram liet de inwoners van zijn koninkrijk Ayodhya in diepe duisternis achter. Toen Hij na veertien jaar ballingschap tezamen met zijn gemalin Sita de troon van Zijn koninkrijk weer overnam, veranderde de duisternis in het hart van de inwoners in immense blijdschap. En om dat te vieren brandden ze veel lichtjes tegelijk, waarbij ze de Godin Lakshmi vereerden en baden voor nieuwe jaren van licht, weelde en voorspoed.

De inwoners van Ayodhya waren dol op Heer Ram vanwege zijn rechtschapenheid en eerlijkheid, maar ook op Moeder Sita. Laten we bij deze gunstige gelegenheid de mooie zuivere eigenschappen van Sri Ram, moeder Sita en de inwoners van Ayodhya ontwikkelen en oprecht bidden dat we de negatieve invloeden van lust, woede, hebzucht, trots, haat, jaloezie en vals ego weg kunnen branden, zodat ons leven en ook die van onze naasten gevuld wordt met toewijding, vrede, vreugde, gezondheid en eeuwige gelukzaligheid.

Bg. 10.11

teṣām evānukampārtham
aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho
jñāna-dīpena bhāsvatā

Om hun bijzondere genade te tonen, verdrijf Ik, die aanwezig ben in hun hart, met de stralende lamp van kennis de duisternis die voortkomt uit onwetendheid.

We wensen u en uw dierbaren een hele fijne Diwali!

Shubh Diwali!

Het bestuur van Hindoe Raad Nederland

Rita (Rasavilasini) Datadin, voorzitter

Spread the love