Menu Close

Boodschap Divali 2021 Katholieke Kerk

Geachte leden van de hindoegemeenschap,

Hierbij bieden we U de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk aan ter gelegenheid van Divali.

“Tussen de donkere wolken van de huidige pandemie, die onmetelijk leed en grote trauma’s heeft veroorzaakt, zijn er ook lichtpunten van solidariteit en broederschap”, constateert de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog in haar Divaliboodschap. In de boodschap, vandaag om 12.00 uur in Rome uitgebracht, worden aanhangers van alle religieuze tradities opgeroepen samen licht te brengen in het leven van mensen door interreligieuze solidariteit. Dat versterkt de plaats en de vindingrijkheid van de religieuze tradities in de samenleving.

“Een groeiend besef van de noodzaak om met elkaar te zijn en bij elkaar te horen in de huidige pandemische periode, vraagt erom steeds meer manieren te vinden om het licht van de hoop te brengen waar onenigheid en verdeeldheid heersen, vernietiging en verwoesting, ontbering en ontmenselijking”, legt Kardinaal Ayuso Guixot MCC, voorzitter van de Raad in de boodschap uit.

Bij die boodschap sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan. De Contactraad en de Hindoe Raad Nederland onderhouden goede contacten. Eerder spraken beide raden samen over hun visies op duurzaamheid, de rol van religie bij integratie en hun bronnen van dialoog en samenwerking.

Graag willen we de goede contacten en samenwerking met de hindoegemeenschap voortzetten en uitbouwen.

Wij wensen U een mooie viering van Divali toe.

Landelijke Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID)

Berry van Oers, secretaris

Zie Diwali boodschap in het
Nederlands 
Hindi

Spread the love