Menu Close

Save the date | Neem deel aan het protest

Op 13 oktober 2021 begonnen radicale extremisten strategische, gecoördineerde aanvallen op hindoe-minderheden in Bangladesh. De aanvallen gingen door tot 15 oktober 2021, waarbij ontelbare huizen, winkels, puja-pandals en tempels
werden geplunderd, verbrand en vernietigd. Er zijn momenteel 6 tot 10 dodelijke slachtoffers gemeld in verschillende media, terwijl veel meer mensen gewond zijn geraakt of in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Wij willen alle religieuze groeperingen uitnodigen om deel te nemen aan dit protest. Het kunnen uitoefenen van de eigen religie is een groot goed dat meer en meer in het gedrang schijnt te komen. Daarom vragen wij met deze actie ook om aandacht voor de onveiligheid die geloofsgemeenschappen ervaren bij het uitoefenen van hun religie.
De Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn ISKCON staat voor een vredige co-existentie van de diverse religies. Wij zijn tegen religieuze apartheid. Wij staan voor Eenheid in Verscheidenheid.

Spread the love