Menu Close

Universitair docent Hindoe-spiritualiteit benoemd

Per 1 april 2021 heeft de Faculteit Religie en Theologie (FRT) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in samenwerking met de Hindoe Raad Nederland Puneet Bindlish benoemd tot universitair docent Hindoe-spiritualiteit. Puneet Bindlish is een bekende academicus die studeerde en lesgaf aan een van de beste instituten van India, het Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University (Varanasi). Met de kennis die hij leerde van diverse gerespecteerde goeroes over hindoeïstische tradities, brengt hij een zeldzame mix en rijk begrip van hedendaagse paradigma’s met zich mee, met een toegepast perspectief dat sterk ingebed is in het hindoeïsme. Hij wordt alom gerespecteerd om zijn onderwijs, onderzoek en publicaties.

Hindoe-spiritualiteit als een bron voor integrativiteit
De nieuwe functie is verbonden aan de leerstoel Hindoe Spiritualiteit en Samenleving, bekleed door VU-hoogleraar Sharda Nandram, en maakt deel uit van de afdeling Beliefs & Practices. Nandram: “Spiritualiteit wordt steeds belangrijker bij het aanpakken van maatschappelijke hedendaagse vraagstukken. We zijn blij met deze benoeming omdat het helpt de enorme wijsheid en universele boodschap van hindoe spiritualiteit over te brengen door een nieuwe lens van integrativiteit. Integrativiteit is een manier om de wereld te zien als een samenhangend geheel met onderlinge verbondenheid tussen en binnen mensen, systemen en natuur en is de focus van de leerstoel. Uitdagende hedendaagse problemen kunnen enorm profiteren van zo’n integratieve lens.”

Decaan van de faculteit professor Ruard Ganzevoort voegt daaraan toe: “De benoeming van Puneet Bindlish getuigt van het feit dat FRT de studie van alle grote wereldreligies blijft stimuleren. Daarbij koesteren we een mix van insider- en outsiderperspectieven. In dit opzicht is de komst van Bindlish een prachtige aanwinst voor onze faculteit”.

Bindlish: “De tijdloze wijsheid in de hindoegeschriften en orale tradities kunnen een grote bijdrage leveren aan een multiculturele en multireligieuze wereld. Dit zijn spannende tijden voor toekomstig onderzoek dat de vaardigheid waarbij het relevant wordt om onze oude tradities dynamisch te contextualiseren om spirituele en existentiële uitdagingen aan te pakken. Ik denk dat de inspirerende omgeving van FRT en de VU ongetwijfeld een geweldige academische thuisbasis zal zijn voor deze ambitie.”

Cursussen

Bent u benieuwd naar onderstaande cursussen van de leerstoel, Hindoe Spiritualiteit en Samenleving van de Vrije Universiteit Amsterdam? Neemt u dan contact op met prof.dr. Sharda Nandram, via s.s2.nandram@vu.nl.

 

Cursus Laatste datum voor inschrijving Duur
Het HindoeWereldbeeld 30 Juni 2021 03 Juli 2021 &10 Juli 2021
Integratieve Spiritualiteit gebaseerd op Hindoe Darśanas 10 Augustus 2021 21 Aug 2021 – 28 Oktober 2021
SATSANG-De open space 10 Augustus 2021 27 Aug 2021 – 24 Juni 2022
Yoga, Business and Leiderschap 20 Oktober 2021 01 November 2021 – 15 December 2021
Inleiding tot het hindoeïsme  01 Apr- 15 Mei 2022 20 Maart 2022

Yoga thema nieuwe OM RISE magazine

Toen de Verenigde Naties 21 juni tot Internationale Dag van Yoga hebben uitgeroepen, werd wereldwijd erkend dat het beoefenen van Yoga positieve effecten kan hebben op gezondheid en welzijn. In het huidige nummer van OM RISE vieren we deze dag door het delen van een verzameling van artikelen over Yoga en andere spirituele onderwerpen. Auteurs leggen het woord yoga op verschillende manieren uit, zoals: zich concentreren, de ziel verenigen met het goddelijke, contact of verbinding met het Allerhoogste, als het overstijgen van de activiteit van de geest, intomen, bedwingen, temmen, beteugelen, verheffing, omwenteling en transformatie.

Spread the love