Menu Close

Tamils in Nederland

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontaardden de etnische spanningen op Sri Lanka tussen de Singhalese meerderheid en de Tamil minderheid in een burgeroorlog die 30 jaar zou duren. Het bracht een stroom van vluchtelingen op gang en in 1984 kwamen de eerste Tamil asielzoekers naar Nederland. In het begin was de sfeer rondom Tamils nog vriendelijk en de houding van de Nederlandse regering welwillend. Maar die vriendelijke opstelling veranderde snel, nadat bleek dat in een jaar tijd 3500 asielaanvragen waren gedaan. Toen ging het roer om en later werd speciaal voor deze groep een ‘bed-bad-brood-regeling’ in het leven geroepen. Vanaf 1990 krijgen de meeste Tamils een gedoogstatus, maar ze worden nog steeds niet als vluchteling erkend. Vanwege de onveilige situatie in Sri Lanka werden ze ook niet teruggestuurd.

Hierna begonnen de Tamils zich meer en meer op Nederland te richten en hier te vestigen. Er ontstonden verenigingen die de organisatie van tempeldiensten op zich namen. Hieruit zijn verschillende Tamil tempels voortgekomen, waarvan de Sri Varatharaja Selvavinayagar tempel die volgens de traditionele architectuur is gebouwd. Deze tempel staat in Den Helder en is uniek in Nederland. De bouw begon in 2001 en twee jaar later werd de tempel in gebruik genomen. Daarna werd er verder aan het gebouw gewerkt en in 2013 voltooid tot het prachtige bouwwerk zoals het er nu staat.

Hindoes uit heel Nederland en vanuit alle tradities weten steeds vaker de weg naar deze tempel te vinden. Mocht u deze tempel willen bezoeken, neem dan, in verband met de coronamaatregelen, vooraf contact op met het bestuur van de tempel. Meer informatie vindt u op de website http://hindutemple.nl.

Spread the love