Menu Close

Herinvoering anderhalve meter afstand en mandirdiensten

In de hele samenleving worden de coronamaatregelen verscherpt om het sterk oplopende aantal besmettingen terug te brengen. De Hindoe Raad roept besturen van mandirs, pandits en alle Hindoes op om op een verantwoorde wijze uitvoering te (laten) geven aan deze maatregelen en dringende adviezen.

De anderhalve meter is opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Deze verplichting geldt ook voor religieuze diensten. Dit betekent dus dat er per mandir dient te worden bepaald hoeveel mensen met deze afstandsnorm een zitplaats mogen hebben in de mandir.

Ook in de mandir is placering van belang. Bezoekers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de bijeenkomst. Let ook op looproutes in de mandir. Hiermee vermijd je opstoppingen bij het verlaten van het gebouw. De Hindoe raad adviseert om tijdens deze bewegingen een mondkapje te gebruiken. Dit is in openbare gebouwen verplicht, niet in religieuze gebouwen. Maar de Hindoe Raad acht het een Dharmische plicht van een ieder om rekeing te houden met elkaar en daarom ook in de mandir dit advies op te volgen.

Is het mandirgebouw relatief klein? Dan adviseren we om met een reserveringssysteem te werken, zodat je enerzijs de veiligheid kunt garanderen en niemand bij de deur hoeft teleur te stellen.

Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen thuis te ontvangen. Dit heeft gevolgen als u een havan, pooja of andere religieuze activiteiten thuis wilt laten uitvoeren. Uitwijken naar een mandirgebouw kan mogelijk oplossingen bieden als u meer mensen wilt uitnodigen. Maar ook bij familiediensten gelden natuurlijk de adviezen die hierboven over mandirdiensten zijn gegeven.

En natuurlijk blijven de overige basisregels van kracht: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

Van groot belang blijft een goede ventilatie. Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren. Ook de website www.eerstehulpbijventilatie.nl  bevat nuttige informatie.

Spread the love