Menu Close

Persbericht Hindoeraad Shri Ram Mandir Ayodhya

Geachte redactie van de Nederlandse media,

Met respect en urgentie schrijf ik u namens de Hindoe-gemeenschap in Nederland. Onlangs is de opening van de Ram Mandir in Ayodhya, een gebeurtenis van grote culturele en spirituele betekenis voor ons, breed uitgemeten in de media. Hoewel wij de aandacht voor onze cultuur en tradities waarderen, hebben wij ernstige zorgen over de wijze waarop deze berichtgeving is vormgegeven.

Het valt ons op dat in verschillende artikelen de nadruk ligt op de historische spanningen tussen Hindoes en moslims, in plaats van op de betekenis van de tempel zelf. Dergelijke berichtgeving neigt naar polarisatie en heeft de potentie om onnodige spanningen tussen gemeenschappen in Nederland te creëren. Wij benadrukken dat de Hindoe-gemeenschap in Nederland staat voor vrede, dialoog en harmonieuze samenleving met alle geloofsgroepen, inclusief onze moslimbroeders en -zusters.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om in toekomstige berichtgeving over Hindoe-gerelateerde onderwerpen rekening te houden met de volgende punten:

  1. Focus op de culturele en spirituele betekenis: Geef aandacht aan wat de gebeurtenis betekent voor de Hindoe-gemeenschap en hoe deze bijdraagt aan de rijke culturele diversiteit van Nederland.
  2. Vermijd polariserende taal: Wees zorgvuldig met woordkeuze die onbedoeld gemeenschappen tegen elkaar op kan zetten.
  3. Inclusieve berichtgeving: Belicht de manieren waarop verschillende gemeenschappen in Nederland samenwerken en elkaar verrijken.

Wij zijn ervan overtuigd dat een zorgvuldige en evenwichtige benadering in de journalistiek bijdraagt aan een harmonieuze en respectvolle samenleving. Wij danken u voor uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp en staan open voor een dialoog over hoe we samen kunnen werken aan een inclusieve en rechtvaardige berichtgeving.

Met vriendelijke groet,

Hindoeraad Nederland

Spread the love