Menu Close

Nepal zwaar getroffen door corona

Evenals India en Suriname is Nepal hard getroffen door corona. Het land heeft een relatief hoog reproductiegetal. Bovendien zitten de meeste Nepalezen gevangen in armoede. Door dit alles overlijden er honderden mensen in het ziekenhuis, op de stoep ervoor of thuis omdat de zorg overbelast is. Volgens de statistieken zijn er dagelijks tienduizenden besmettingen en honderden doden te betreuren. Maar deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg, want er zijn er geen betrouwbare data beschikbaar.

Ram Budhathoki is niet zo lang geleden teruggekomen van familiebezoek in Nepal. Hij zag hoe mensen hoop verloren of hoe familieleden met een zieke persoon naar het ziekenhuis gaan in de hoop om toch een plekje te krijgen. Er is een tekort aan vaccins. India was de grootste leverancier van vaccins aan Nepal. Nu de nood in India zo hoog is en het land alle vaccins zelf houdt, staat Nepal met lege handen. De keuze die India maakt, is begrijpelijk, maar het maakt de situatie in Nepal nog uitzichtlozer.

De Nepalese gemeenschap in Nederland is heel actief bezig geld in te zamelen om hun families, dierbaren en andere getroffenen in Nepal te helpen. Dit wordt gedaan via Giro 555 en ook via een eigen inzamelingsactie NL 83 INGB 0005 6521 71 t.n.v. Stichting Nepalfonds o.v.v. CoronahulpNepal.

De eerste Nepalezen kwamen in de jaren ‘70 naar Nederland om in horeca te werken. Enkele jaren later kwamen studenten, asielzoekers en partners. Ongeveer 20 jaar geleden was er nog een migratiegolf als gevolg van de burgeroorlog. Nu wonen er ongeveer 2300 Nepalezen in Nederland. Met 15 Nepalese verengingen en stichtingen behartigt deze groep de belangen van de achterban en  bieden ze ook hulp aan kansarmen in Nepal.

Spread the love