Menu Close

Kerstboodschap 2021

Lieve zusters en broeders van de Christelijke traditie,

Namens de Hindoe gemeenschap wens ik U een zalige Kerst! Moge u en uw dierbaren, ondanks de huidige omstandigheden, de geboorte van Jezus Christus in kleine kring vieren en moge u daarbij de kracht vinden om de Corona pandemie goed te doorstaan.

U en uw geloofsgenoten hebben ook in de afgelopen periode zich intensief ingespannen om kwetsbaren in de samenleving te steunen. Van begeleiding van asielzoekers tot opvang van daklozen, van aandacht voor eenzame en hulpbehoevende ouderen tot jongerenwerk. Deze, door barmhartigheid en liefde geïnspireerde, manifestaties van dienstbaarheid is het licht in onze samenleving. U ontsteekt en draagt dit licht!

In gebed richten wij ons tot het Hogere:

Aum Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niraamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu, Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Aum Shaantih Shaantih Shaantih ||

Laat allen gelukkig zijn, laat allen gezond zijn,
laat allen het goede zien en laat niemand deelachtig zijn aan leed.
Vrede zij met U!

Een zalige Kerst en voorspoedig 2022!

Namens de Hindoe Raad Nederland,

Mevr. R. Datadin, voorzitter

Kerstboodschap 2021

Spread the love