Menu Close

Hindoe geestelijk verzorger PI Heerhugowaard (5 uur per week) per 1 september 2022

Functieomschrijving
Een humaan detentieklimaat. Dat staat voorop voor de professionals van de Dienst Geestelijke Verzorging. Met jouw kennis en ervaring als hindoe geestelijk verzorger weet jij in de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard de nodige geestelijke steun en perspectief te bieden aan justitiabelen om hun detentieperiode zo goed mogelijk door te komen.

Je werkt als hindoe geestelijk verzorger (aanspreektitel pandit) bij de Dienst Geestelijke Verzorging, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. In onze penitentiaire inrichtingen sta je justitiabelen bij door een luisterend oor te bieden en hen te begeleiden bij geloofs- en levensvragen. Dat doe je vanuit een herstelgerichte focus.

In jouw werk zet je in op verbreding van het maatschappelijk perspectief van gedetineerden en ben je actief betrokken bij nazorgtrajecten. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van verbinding met de familie. Je houdt intakegesprekken, individuele- en groepsgesprekken, gebedsdiensten en verricht waar nodig crisisinterventie. Verder adviseer je de inrichtingsdirectie en personeel over humaniteit in de inrichting en ethische vraagstukken.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma hindoe geestelijke verzorging of bent op een andere wijze gekwalificeerd om
  toegelaten te worden tot de ambtsopleiding Hindoe geestelijke verzorging aan de Vrije Universiteit.
 • Je bent bereid om de ambtsopleiding Hindoe geestelijke verzorging aan de Vrije Universiteit te volgen en succesvol af te ronden.
 • Je hebt het vak van geestelijk verzorger ‘in de vingers’ en beschikt over aantoonbare werkervaring op dit gebied.
 • Je weet snel je weg te vinden in de complexe werkomgeving van een penitentiaire inrichting.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt goed samenwerken met collega’s van andere religies of levensbeschouwingen en disciplines.
 • Je spreekt meerdere moderne talen.
 • Je neemt graag zelf initiatieven.
 • Je beschikt over levenservaring en staat stevig in je schoenen.

Ten slotte, de vanwege de religieusinhoudelijke eis voor deze functie dien je in het bezit te zijn van een zendingsbrief van de Hindoe Raad Nederland.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau schaal 12
 • Maandsalaris min € 3.815,- max. € 5.671,- (bruto)
 • Dienstverband arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van maximaal 1 maand)
 • Contractduur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 5
 • Maximaal aantal uren per week 5

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Als je nog niet beschikt over een wo-diploma hindoe geestelijke verzorging, dan verwachten wij van je dat je deze opleiding in eigen tijd en op eigen kosten succesvol zult voltooien.
 • Voor deze functie is mogelijk een aanloopschaal van toepassing (schaal 11).
 • Omdat wij een landelijke dienst zijn, is overplaatsing naar een andere inrichting in een later stadium denkbaar.
 • Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.
 • Je woont in de regio van Zwolle.

Meer over de functiegroep Geestelijk Verzorger
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken vanresultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de
loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#/552

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)
Ook mensen die justitieel zijn ingesloten, moeten hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij kunnen belijden en beleven. Onze Dienst Geestelijke Verzorging geeft invulling aan deze maatschappelijke opdracht.

Met een aanbod vanuit verschillende geloofs- en levensovertuigingen richten wij ons op alle mensen die justitieel zijn ingesloten: gedetineerden, tbs-gestelden, jeugdigen en vreemdelingen. Als bezielde en professionele ambtsdragers en medewerkers begeleiden we hen bij het omgaan met het verleden, hun actuele situatie en het ontwikkelen van toekomstperspectief. Daarvoor trekken we nauw op met justitiële en maatschappelijke organisaties. Zo dragen we substantieel bij aan een humaan detentieklimaat.

Wij zijn een landelijke dienst en kennen zeven denominaties: rooms-katholiek, protestant, humanistisch, joods, islamitisch, boeddhistisch en hindoeïstisch. Bij ons werken kerk en staat op voet van gelijkwaardigheid samen. De levensbeschouwelijke en religieuze organisaties geven inhoud aan de geestelijke verzorging en de overheid stelt voorzieningen beschikbaar.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
De heer B. Lalbahadoersing, hoofd Hindoe Geestelijke Verzorging
06-13416747
Reageren op deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en je CV voor 10 augustus naar bikram.l@dji.minjus.nl De selectiegesprekken zullen ijn (digitaal) op 11 en/of 12 augustus in de middag worden gehouden.

NB: Vanwege de zending die (de Hindoe Raad verstrekt) zullen uw gegevens ook gedeeld worden met de portefeuillehouder geestelijk verzorging justitie.

vacaturetekst PI Heerhugowaard Hindoe geestelijk verzorger

Spread the love