Menu Close

Hare Krishna zingen op straat

Het publiekelijk zingen van de Hare Krishna-mantra wordt harinam sankirtan genoemd. In het westen is dit nieuw, maar In india werd dit al in de 15e eeuw geïntroduceerd door heer Caitanya Mahaprabhu, die beschouwd wordt als een avatara van Krishna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

Heer Caitanya verkondigde wat wij noemen de yuga-dharma: de methode waarmee we in deze tijd ons diepste zelf en onze relatie met God kunnen ervaren. Het zingen of opzeggen van de mantra is dan ook de belangrijkste activiteit van de Hare Krishna-beweging. Eeuwenlang werden mantra’s voornamelijk zachtjes gereciteerd, maar sinds de komst van Heer Caitanya is dat veranderd en kun je over de hele wereld mensen de Hare Krishna-mantra horen zingen, op straat en ook in concertzalen, tempels en kerken.
De maha-mantra – Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare – wordt beschouwd als de belangrijkste mantra voor dit tijdperk.

Het woord mantra betekent letterlijk ‘de geest vrijmaken’. Het reciteren van mantra’s helpt ons hart te zuiveren van negativiteit en laat onze sluimerende liefde voor God ontwaken. Het brengt vrede en rust in je eigen geest, maar ook in de wereld om je heen. Volgens onze geschriften heeft iedereen die de mantra hoort daar voordeel van, zelfs dieren, planten en bomen delen in de positieve effecten van het in het openbaar reciteren van deze mantra.

Harinama Sankirtan Nederland heeft een landelijk programma opgesteld om in alle provincies het reciteren van de Hare Krishna-mantra, zowel binnen als buiten, te doen plaatsvinden.

Wij nodigen iedereen uit die begaan is met de wereld en zichzelf, en die graag letterlijk een positief geluid wil laten horen, om te participeren in deze fijne activiteit. De kalender vind je hieronder.

Elke tweede zaterdag van de maand!

Meer informatie

LET OP: Vanwege Corona maatregelen kan de agenda wijzigen!
Meer informatie over de aankomendeharinam sankirtan-evenementen vind je op de lijst hiernaast. Je kunt je ook wenden tot Janakinatha dasa, harinamsankirtannl@gmail.com, of mailen naar info@harekrishna.nl. Kijk ook op onzeFacebook pagina of Linkedin.

bron: https://www.harekrishna.nl/harinama
Spread the love