Menu Close

Een tegen eenzaamheid

Dankzij de goede zorg en welvaart worden we steeds ouder. Helaas zorgt dit ouder ervoor dat het aantal mensen met gevoelens van eenzaamheid stijgt. Dit kan komen doordat ouders en kinderen vaak verder van elkaar af wonen. We gaan vaker alleen door het leven. Als je ouder wordt, krijgen je steeds meer te maken met verlies zoals het wegvallen de partner,  vrienden, familie en kennissen. Het verlies van mobiliteit (bijvoorbeeld het rijbewijs) en je gezondheid omdat het gehoor achteruit gaat, bewegen is steeds minder makkelijk, het zicht en het geheugen worden steeds een beetje slechter. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wil eenzaamheid bespreekbaar maken en eenzaamheid  verminderen.

Het ministerie van VWS zet zich sinds 2018 met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid in om eenzaamheid onder ouderen bespreekbaarder te maken én te doorbreken. Samen met een groeiend netwerk van inmiddels 227 gemeenten en 145 landelijke organisaties in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid wordt eenzaamheid bestreden. Het ministerie van VWS wil graag de Hindoeraad betrekken in de vermindering van eenzaamheid name oudere hindoes in ons land. Bent u geïnteresseerd kijk op: www.eentegeneenzaamheid.nl

Spread the love