Menu Close

Minister Grapperhaus in gesprek met hindoe jongeren

Tijdens de HRN Divali viering in 2018 gaf minister Grapperhaus aan om meer indrukken te willen krijgen van de belevingswereld van hindoe jongvolwassenen in Nederland. Er werd een bijeenkomst gepland en weer verzet in verband met Covid. Uiteindelijke werd er besloten  om een online bijeenkomst te organiseren. Deze vond plaats op 5 februari 2021. Daar werden  knelpunten maar ook kansen besproken. Zo kwam aan bod welke actuele kwesties er rondom het coronavirus spelen of welke ambities jonge hindoes hebben. Waarom zijn hindoes over het algemeen minder zichtbaar dan andere migrantengroepen? Welke veranderingen zijn er nodig om hindoes in de toekomst meer perspectief te bieden? Met deze laatstgenoemde vraag werd de wederzijds succesvol bevonden bijeenkomst afgesloten. Minister Grapperhaus gaf aan dat hij graag een brief zou willen ontvangen omtrent de nodige verbeteringen die hij, maar ook het landsbestuur als geheel, zou kunnen doorvoeren. Voor het opstellen van deze brief zijn er vanuit studentenvereniging HSFN tien jongeren bijeengekomen om elkaars inzichten te delen. Dit resulteerde in een stuk waarin aangelegenheden als individualiteit versus familiecultuur, en integratiedruk door heterogeniteit onder hindoes uiteengezet zijn. Hiermee hopen wij een eerste stap gezet te hebben naar meer directe communicatie tussen hindoes en bewindslieden.

Siddhant Rambharos

Bestuurslid Hindoe Raad Nederland

Spread the love