Menu Close

Klacht ‘De Avondshow met Arjen Lubach’ Seizoen 3 Afl. 4

De onderstaande brief is verzonden naar Ombudsman voor de publieke omroepen. 

Geachte mevrouw Smit,

Bij Hindoe Raad Nederland, de officiële gesprekspartner van de overheid voor alle zaken die hindoes in Nederland betreffen, komen er steeds meer berichten binnen van verontruste en boze individuen en hindoeorganisaties. De aanleiding is het VPRO programma De Avondshow met Arjen Lubach Seizoen 3 Afl. 4 – de wet dieren – uitgezonden op donderdag 26 jan 22:15 uur. De link hiernaar staat onderaan deze brief.

Op minuut 9:45 wordt er een denigrerend, smakeloos en beledigende opmerking gemaakt over de Hare Krishna beweging en daarmee de hindoegemeenschap. Het ritmisch zingen van de namen van Heer Krishna wordt in betreffende programma vergeleken met het balken van een ezel. Tevens wordt de suggestie gewekt dat het een zinloze bezigheid is, De opmerking wordt ook nog volledig buiten context gemaakt, aangezien het besproken onderwerp (de wet dieren) helemaal niets met religie, het hindoeïsme, onze cultuur of met Heer Krishna te maken heeft. Wij begrijpen daarom niet waarom een gerespecteerde persoon als heer Lubach overgaat tot een dergelijke actie. De enige logische verklaring die wij kunnen bedenken is dat dit voortkomt uit ‘onwetendheid’ bij de heer Lubach en zijn collega’s met betrekking tot de diepgang van de hindoe traditie.

lk wil u erop wijzen dat de Hare Krishna mantra al eeuwen door miljoenen mensen en misschien wel miljarden is en wordt gereciteerd. Het is niet een ‘westers verzinsel’, maar vindt haar oorsprong in de eeuwenoude tijdloze oosterse filosofie en wijsheid. Het is daarom verbazingwekkend dat met zoveel gemak de spot hiermee wordt gedreven. Voor de beoefenaars van dit proces is Heer Sri Krishna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en het reciteren van Zijn namen is een vorm van meditatie gericht op het zuiveren van het hart. Door recitatie van deze mantra brengen mensen kracht en positiviteit in hun leven en in de levens van anderen. Er bestaat voor de beoefenaars geen verschil tussen het uitspreken van de namen van God (chanten van Hare Krishna) en God Zelf.

Het gaat te ver om in deze brief verder op de filosofische details in te gaan, maar ik hoop dat u inziet dat de vertoning van heer Lubach als zeer kwalijk en kwetsend wordt ervaren. Wat de beweegreden ook moge zijn, wij – Hindoe Raad Nederland – vinden dat deze grensoverschrijdende opmerking niet past bij de publieke omroep. Ook niet als satire en ook niet in het kader van vrije meningsuiting. Daarom zou het gepast zijn als deze kwestie op een of ander manier recht wordt gezet.

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 weken, of een nader inhoudelijk gesprek nodig is en wat het verdere vervolg van deze klacht zal zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Mw. Drs. R. Datadin
Voorzitter Hindoe Raad Nederland

Link naar de uitzending: https://www.npostart.nl/de-avondshow-met-arjen-lubach/26-01-2023/VPWON_1348923

English version

Spread the love