Menu Close

Kerstboodschap 2022

Lieve zusters en broeders van de Christelijke traditie,

Namens de Hindoe gemeenschap in Nederland wens ik U een zalig Kerstfeest en een gezond 2023 toe!

De hoogtijdagen in onze tradities zijn momenten waarop wij ons bezinnen op het leven en trachten vanuit ons diepste zelf verbinding te zoeken met de essentie van het geloof. Die essentie wordt gevonden in zuivere liefde voor God en oprecht mededogen voor alle levende wezens. We vinden tal van beschrijvingen en voorbeelden van deze essentie in onze geschriften. Zo staat in de Hindoe-traditie het concept van para-dukha-dukhi centraal; dit is het streven naar een bewustzijn om andere levende wezens te dienen, waarbij men de pijn, het lijden en de vreugde van anderen als een eigen ervaart. Deze benadering zien we ook in de gebeden van de heilige Franciscus; “Heer laat mij een instrument van Uw vrede zijn. Laat mij de nederige dienaar zijn om al mijn broeders en zusters in deze wereld te verheffen, te helpen en te verzorgen.” Hij bad niet om te ontvangen, maar om te geven, om bevrijd te worden van egoïsme en vervuld te zijn van onbaatzuchtigheid. Hij bad om de dienaar te zijn.

Deze beschrijvingen in de heilige geschriften zijn voor ons allen grote inspiratiebronnen om vanuit de diepste overtuiging zich in te zetten voor een betere wereld. Hindoe Raad Nederland (HRN) spreekt de hoop uit dat de Katholieke kerk en HRN ook in het nieuwe jaar elkaar hierin zullen vinden en elkaar versterken. Immers, onze samenleving heeft in deze tijden een grote behoefte aan inspiratie vanuit levensbeschouwingen. We leven in een tijd waarin crises elkaar in een hoog tempo lijken op te volgen; een pandemie, extreme hittegolven en droogte als gevolg van klimaatverandering, oorlogen, inflatie, een energiecrisis. Vele huishoudens in Europa en elders in de wereld vragen zich bezorgd af of zij in basisbehoeften zoals voedsel en verwarming, zullen kunnen voorzien. Recordaantallen mensen zijn op de vlucht. In deze omstandigheden worden wij vanuit onze tradities geïnspireerd om ons dienstbaar op te stellen om het leed van de medemens te verlichten.

Moge wij ook in het jaar 2023 met een hart vol liefde dienen!

Namens de Hindoe gemeenschap wens ik u een zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2023 toe.

Mevr. Drs. B.R. Datadin
Voorzitter HRN

Kerstboodschap 2022

Spread the love