Menu Close

Bewonersbijeenkomst Koloniaal- en Slavernijverleden Provincie Zuid-Holland

Datum: 22 maart 2023
Tijd: 19:30
Locatie: online

“Onze geschiedenis kent vele mooie hoofdstukken waar we trots op zijn, maar helaas ook een aantal duistere waar we minder trots op zijn. En ook die geschiedenis delen we met elkaar. Om die nu en in de toekomst beter te belichten starten we een historisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van Zuid-Holland in onze koloniale geschiedenis. Uiteindelijk willen we met de kennis van het verleden bouwen aan een betere toekomst voor iedereen in Zuid-Holland”.

Met bovenstaande uitspraak kondigde gedeputeerde Frederik Zevenbergen in september 2022 een provinciaal onderzoek aan naar het slavernijverleden van de provincie. Het onderzoek moet zich mede richten op de doorwerking van het koloniaal en slavernijverleden op de huidige samenleving. Daarbij zou het onderzoek oplossingsrichtingen moeten aandragen om kansenongelijkheid te bestrijden en aanbevelingen doen over welke stappen de provincie zelf kan ondernemen in de strijd tegen (institutioneel) racisme.

Het onderzoek naar het slavernijverleden wordt op dit moment gedaan door Universiteit Leiden. Verwey-Jonker en Movisie zullen het onderzoek naar de doorwerking van het slavernijverleden uitvoeren. De focus zal liggen op nazaten van zowel mensen die in slavernij gevangen waren als nazaten van mensen die als contractarbeider te werk zijn gesteld na de afschaffing van de slavernij (voornamelijk mensen van Javaanse, Chinese en/of hindostaanse afkomst).

Om een idee te krijgen van de inhoud van de bijeenkomst hebben we hieronder een aantal vragen toegevoegd die we zullen behandelen. Wij horen graag uw antwoord op deze vragen en mochten er zaken zijn die u extra wil bespreken dan kunt u dat aan ons doorgeven via de mail kenniszuidholland@pzh.nl.

  1. Wat vindt u ervan dat de provincie op dit moment onderzoek doet naar (de doorwerking van) haar koloniale- en slavernijverleden?
  2. Op welke manier merkt u zelf dat het koloniale- en slavernijverleden doorwerkt in de huidige samenleving?
  3. Ervaart u als bewoner van Zuid-Holland kansenongelijkheid in uw verleden en heden? Wat doet dit met uw toekomstbeeld?
  4. Op welke manieren ziet u zelf kansenongelijkheid in Zuid-Holland en hoe denkt u zelf dat we deze kansenongelijkheid tegen kunnen gaan?
  5. Hoe gaat u om met medebewoners die andere denkbeelden hebben dan uzelf als het gaat over onze gedeelde geschiedenis, en met name het koloniale en slavernijverleden?
  6. Wat zou u verwachten dat de provincie doet met de resultaten van de onderzoeken?
  7. Wat vindt u een gepaste manier om stil te staan bij 5 juni en 1 juli?

Alhoewel we dit soort gesprekken het liefst fysiek organiseren, willen we alle bewoners van provincie Zuid-Holland de gelegenheid geven aan te sluiten. De eerste bewonersbijeenkomst zal daarom een online meeting zijn, maar de tweede is fysiek op het provinciehuis. Meer informatie over die bijeenkomst volgt.

Wilt u meepraten? Registreer u dan via onderstaande knop:

Spread the love