Menu Close

Hindoe Vormingsonderwijs

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een positieve eigen identiteit het fundament is voor een succesvol leven. Kinderen die op jonge leeftijd hun eigen identiteit als positief weten te ervaren, zijn assertief, gemotiveerd, trots en vertonen een grote mate van daadkracht dan kinderen die een negatief beeld van zichzelf hebben. De eigenwaarde, dan wel het zelfbeeld is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van het kind in de multiculturele samenleving. Een positief zelfbeeld stelt het kind immers in staat  zichzelf positief  te labellen, het kind weet met anderen bruggen te slaan en weet tevens adequaat om te gaan met maatschappelijke solidariteit in de ontvangende samenleving.

Op dit moment is het voor ouders een grote uitdaging om te midden van de vele invloeden in de samenleving hun kinderen met de Hindoestaanse waarden en normen op te voeden. Het Hindoeïstisch Vormingsonderwijs (HIVO) wil in het verlengstuk van het ouderlijke opvoeden, binnen de leeromgeving een additionele bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de identiteit van uw kind. De inhoud van de les is gebaseerd op de Vedische traditie. Daarmee wordt wijsheid, waarden en normen geput uit de graal van het Hindoeïsme en bestaat de mogelijkheid dat uw kind zijn of haar hindoe identiteit beter dan de vorige generatie tot ontwikkeling kan brengen.

Sedert enkele jaren heeft de Nederlandse overheid het mogelijk gemaakt, dat uw kind op de  Openbare Basisschool gevormd mag worden in de eigen levensbeschouwelijke identiteit. De lessen zullen een positieve bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van uw kind en dat heeft vele voordelen, zoals:

  • Uw kind zal hierdoor beter dan voorheen goed kunnen aangeven waar het Hindoeïsme voor staat en zal mede hierdoor kracht en wijsheid putten om succesvol te worden. Zo zal uw kind bewuster leven volgens de Hindoe dharma en karma;
  • Uw kind zal hierdoor zijn / haar identiteit goed kunnen verwoorden;
  • Uw kind ontwikkelt hierdoor een sterke persoonlijkheid;
  • Uw kind zal beter dan voorheen met zijn of haar emoties om kunnen gaan;
  • Uw kind zal beter met andersdenkenden kunnen samenwerken;
  • Uw kind zal later goed om kunnen gaan met de ontvangende samenleving en dat draagt bij tot het moderne burgerschap.

Het Hindoe Vormingsonderwijs is gebaseerd op de filosofie van Ahimsa Parmo Dharma, hetgeen betekent: geweldloosheid is mijn fundamentele waarde. De lessen worden verzorgd door professionele leraren.
Deelname van uw kind aan het Hindoe Vormingsonderwijs is geheel gratis. De lessen worden verzorgd in het Nederlands en vinden plaats tijdens schooltijd in het eigen schoolgebouw. Het gaat om telkens een les van 45 minuten per week.
Een keer per jaar zult u uitgenodigd worden om een optreden van uw kind in een spelvorm mee te maken.
Om uw kind tot het Hindoe Vormingsonderwijs toe te laten hebben we uw toestemming nodig. We verzoeken u daarom alle gegevens op het inschrijfformulier in te vullen en dat aan ons toe te zenden.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven docenten. Werken bij vormingsonderwijs doe je met bevlogenheid en passie. Het is een bijzonder vak. Het geeft je de uitdaging om leerlingen te helpen een eigen antwoord te vinden op hun levensvragen. Zie ons vacatures pagina: https://www.vormingsonderwijs.nl/vacature/hinvo/

Stichting HINVO
Telefoon: 06-83210590
Email: info@hinvo.nl
Website: www.hinvo.nl
Adres: Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk